Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

•Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
•Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
•Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
•Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud některé údaje chybí, zákazník nebude reagovat na e-mail, nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
•Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
•Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
•Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
•Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
•Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty(DPH) a včetně poplatku za recyklaci(PHE).
•Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
•Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud zboží již není dostupné(není v prodeji, nevyrábí se). O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
•U produktů je expediční doba 24-48 hodin. (v pracovní dny)
 

Převzetí zboží

•Objednané zboží je možno převzít u doručovatele České pošty, na pobočce České pošty, u řidiče přepravní společnosti, nebo po dohodě na adrese prodávajícího.
Platba za zboží

•Zboží je možno uhradit při převzetí zboží dobírkou (doručovatel, nebo pobočka České pošty) případně předem bankovním převodem.
 

Doprava

•Využíváme služeb České pošty s.p., objednané zboží do 30 kg je zasláno jako "Obchodní balík". Doba dodání je od okamžiku expedice (viz. "Zákaznické centrum" na těchto stránkách) 24 - 48hod. V případě nezastižení adresáta je zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si jí může zákazník vyzvednout. Po uplynutí 10 dní je zásilka vrácena odesílateli. Zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná.
•Účtované částky za dopravné viz. Doprava a platba
 

Reklamace zboží

•Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
•Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.
•Zboží nezasílejte na dobírku.
•Záruční list předem nevyplňujeme. K vyřízení rekamace by měl postačovat doklad o koupi (faktura). Pokud nám však zákazník zašle prázdný záruční list, který je u výrobku přiložen, vypníme ho i zpětně dle data nákupu a zašleme zpět zákazníkovi.
•K oznámení reklamace použijte reklamační formulář.
Ochrana soukromí

•Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

•Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
•Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
•Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
 

Závěrečná ustanovení

•Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
•Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
•Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, pouze v případě, že objednávka nebyla ještě expedována, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
•Vyobrazení některých produktů se může lišit.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář